JLN LOGistics s.r.o.

Sme spoločnosť zaoberajúca sa medzinárodnou kamiónovou prepravou tovaru. Zameriavame sa najmä na prepravu tovaru z krajín Slovensko, Česko, Maďarsko do Veľkej Británie a krajín Beneluxu.  Veľmi radi Vám poskytneme naše špedičné a prepravné služby celovozových resp. čiastkových zásielok.                                Celovozové zásielky – označuje celokamiónovú prepravu iba Vášho tovaru v nákladnom vozidle
Čiastkové zásielky– označuje prepravu Vašej zásielky, spolu s inými zásielkami

Ponuka služieb
Vnútroštátna preprava tovaru                          Medzinárodná preprava tovaru 

Preprava nebezpečného tovaru podľa dohody ADR               Prepravné a zasielateľské služby        

Kontakt           

JLN LOGistics  s.r.o.      tel. +421 907 251 771
ul. Nová 134/14     tel. +421 944 127 074
Strážske 072 22     e-mail: info@jlnlogistics.sk
Slovakia          www.jlnlogistics.sk

Tešíme sa na spoluprácu s vami.